Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/orphhu27/2020.orpheus-plovdiv.eu/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2020

Inna Ivanova (Bulgaria) | Ина Иванова (България)

Ина Иванова е родена през 1975 г. Живее в Пловдив. Обича вятъра и вярва в езика на изкуството.

Автор е на сборниците с разкази Право на избор и други проклетии (Арс, 2009), Името на неделята (Жанет-45, 2012) и Летящ акордеон (Жанет-45, 2014), романа Кар танеси (електронна книга) и стихосбирките малки букви (Жанет-45, 2016) и Криле от папиемаше (Жанет-45, 2019).

Публикувала е текстове в сп. Съвременник, Литературен вестник, сп. Страница, сп. Глоси, сп. НО поезия, сп. DIVA!, сп. Нула32, в множество електронни издания, както и в сборниците Друга вода, 6+ и Бащите не си отиват.

Носител на национални награди. Работи като редактор.

Нейни текстове са превеждани на английски, руски, полски, фарси, арабски, хърватски и сръбски език.

Inna Ivanova was born in 1975. Now she lives in Plovdiv, Bulgaria. She enjoys light breezes and believes in the language of art.

She is an author of several short story books and two poetry books.

Ina Ivanova is an author of storybooks like The right to decide and other curses (2009), The name of the Sunday (2012) and Flying accordion (2014) as well as books of poetry such as small letters (2016) and Papier mache wings (2019). 

She is a winner of the grand storybook award Minko Nevolin, as well as Plovdiv University's poetry contest award and many more.

Ina Ivanova`s work has been published in Literature magazines and online media.

She works as an editor.

Her texts are translated in English, Arabic, Russian, Polish, Croatian and Serbian.


* * *

Ave, непристъпен свят.

Ние, зрънцата черен пипер,

ние – солта на земята,

ние – просторните памукови поля,

поливани с неразумни надежди,

ние – изпратените на обикновена смърт,

те поздравяваме.

Защото има време за всичко,

а случилото се може да бъде възкресено

по хиляди начини.

И всичките – верни.

* * *

Ave, impervious world

we, small grains of black pepper,

we, the salt of the earth, 

we - the long cotton fields, 

wattered with insane hopes,

we

who were sent to an ordinary death,

salute you. 

Because there is time for everything,

and what happened could be ressurected

in thousands of ways.

All of them – true.

 

Translated by Hristo Dimitrov


БЕЗ

Думите ми са птици с безжалостни сърца.

Глухо бие кръвта в гърлото. Виж:

когато идвам, нямам криле,

когато тръгвам, губя сърцевината си.

Вместо тялото ти – ореол,

кръгъл като птиче око, лек като белег.

Компас са думите. Стар магнит

върху стоманата на неизносващото се време.

Безшумно – казах – бие кръвта.

Безшумно спира.

WITHOUT

My words are birds with merciless hearts.

Muffled, the blood beats in the throat. Look:

when I arrive, I have no wings,

when I leave, I lose my core.

Instead of your body – a halo,

as round as a bird’s eye, as light as an old scar.

The words are a compass. Old magnet

over the steel of unerodable time.

Silently – I said – beats the blood.

Silently it stops.

 

Translated by Katerina Stoykova


NOBLESSE OBLIGE

не е за вярване

но те обичам

по всички начини

неприемливи за здравия разум

 

а на пазара на честолюбивите

два грама нежност

струват всичките ми запаси

инстинкт за самосъхранение

NOBLESSE OBLIGE

it’s hard to believe

but

I love you in all ways

unacceptable to common sense

 

yet

in the market of the prideful

two grams of tenderness

costs

all my reserve

of instinct for survival

 

Translated by Katerina Stoykova


© 2020 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив